Skip to content

Zwembad Jaspers biedt het enige echte Zwem-ABC diploma

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Zwembad Jaspers onderschrijft als zwemlesaanbieder het doel van de Nationale Raad Zwemveiligheid: “heel Nederland zwemveilig”. Om dit doel te bereiken leiden wij op voor de enige echte Nationale Zwemdiploma’s, het Zwem ABC, waarbij met het behalen van diploma C de Nationale Norm Zwemveiligheid is bereikt.

Wij zijn licentiehouder voor Nationale Zwemdiploma’s, wat garant staat voor zwemlessen die veilig zijn en van goede kwaliteit. Wat houdt deze licentie in? De Nationale Raad Zwemveiligheid stelt de Nationale Norm Zwemveiligheid en de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s vast en toetst jaarlijks of de organisatie van de zwemlesaanbieder, de kwaliteit van de zwemles en het diplomazwemmen voldoen aan de Nederlandse kwaliteitseisen. Zo ja, dan wordt de betreffende zwemlesaanbieder ‘Licentiehouder Nationale Zwemdiploma’s’.

Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en –veiligheid.

Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden:

  • Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.
  • Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.
  • De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.
  • Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toets momenten bij het diplomazwemmen.

Dus: kies bewust en ga voor zekerheid.

Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen van andere ouders over dit onderwerp ook op www.allesoverzwemles.nl

Meer informatie over het Zwem-ABC en de exameneisen: https://www.allesoverzwemles.nl/nationale-zwemdiplomas/zwem-abc/

Zie ook reportage van Radar (AVROTROS).

Back To Top