Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid.

Samen met de zwembranche willen we iedereen dan ook weer zo spoedig mogelijk de gelegenheid bieden een duik te nemen in ons binnenbad.

Hieronder lees je het noodzakelijke protocol dat is opgesteld in het belang van alle zwemmers en het badpersoneel in Nederland en is gespecificeerd voor de situatie in van zwembad Jaspers in Winterswijk.

In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel en bezoekers vragen wij alle betrokkenen om onderstaande maatregelen uit te voeren en te handhaven. Daarnaast is naleving van onderstaande regels voor iedereen per doelgroep noodzakelijk.

Voor alle zwembad bezoekers:

 1. Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5 meter voor personen ouder dan 12 jaar;
 2. Vooraf dienen de deelnemers een plaats te reserveren, deze mogelijkheid opent om 12uur de dag voorafgaan aan de activiteit. Dit kan per telefoon 0543-514691 of Whatsapp;
 3. Kom alleen;
 4. Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto.
 5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
 6. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 7. Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;
 8. Trek thuis je badkleding aan. Op een aangeduide locatie in de badinrichting hoef je als zwemmer alleen de ‘overkleding’ uit te trekken. Na het zwemmen moet je jezelf omkleden op dezelfde locatie;
 9. Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water zeep, minimaal 20 seconden;
 10. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 11. Betaal met pin of contactloos (pin of mobiel);
 12. Beperk gebruik van niet noodzakelijke ruimten in de accommodatie;
 13. Douche thuis voor en na het zwemmen;
 14. Verlaat direct na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.
 15. Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
 16. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft mag je weer sporten en naar buiten.
 17. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD).
 18. Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 19. Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld
 20. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

Groepsactiviteiten:

 1. Vooraf dienen de deelnemers een plaats te reserveren, deze mogelijkheid opent om 12uur de dag voorafgaan aan de activiteit. Dit kan per telefoon 0543-514691 of Whatsapp;
 2. Slechts activiteiten die passen binnen de gestelde beperkende maatregelen zijn toegestaan. Dus activiteiten waarbij de 1,5 meter onderlinge afstand te allen tijde kan worden gewaarborgd;
 3. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt het handhaven van de 1,5 meter afstand niet;
 4. Deelnemers worden verzocht om in badkleding, onder de normale kleding te komen;
 5. Deelnemers kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens direct op de aangegeven wijze naar de plek waar de groepsactiviteit plaatsvindt;
 6. Deelnemers houden 1,5 meter afstand van elkaar en de medewerkers.

Banenzwemmen:

 1. Vooraf dienen de deelnemers een plaats te reserveren, deze mogelijkheid opent om 12uur de dag voorafgaan aan de activiteit. Dit kan per telefoon 0543-514691 of Whatsapp;
 2. De toezichthouder/instructeur/trainer blijft zoveel mogelijk op een afstand van 1,5 meter van de zwemmers vanaf de kant;
 3. 1-richtingsverkeer per baan (ene baan heen, andere baan terug, zie tekening);
 4. Zwemmers dienen onderlinge afstand te bewaren en inhalen is niet toegestaan.
zwembad_baanindeling_banenzwemmen-w800

Ouder en kind zwemmen:

 1. Vooraf dienen de deelnemers een plaats te reserveren, deze mogelijkheid opent om 12uur de dag voorafgaan aan de activiteit. Dit kan per telefoon 0543-514691 of Whatsapp;
 2. Per kind is één ouder/verzorger toegestaan;
 3. Bij aankomst bij de badinrichting hebben ouders/verzorgers de zwemkleding al aan onder de gewone kleding. De kinderen worden omgekleed op de aangeduide plaats in de zwemzaal;
 4. De inrichting voor het omkleden van ouders/verzorgers en kinderen is zo gemaakt dat iedereen de tot elkaar gehandhaafde afstand aan kan houden.
 5. Ouders/verzorgers dragen zelf zorg voor een handdoek die over de aanwezige aankleedkussens gelegd kan worden;
 6. De aankleedkussens worden voor en na gebruik gedesinfecteerd;
 7. Ouders/verzorgers dragen zelf de verantwoordelijkheid dat baby’s en nog niet zindelijke kinderen zwemluiers dragen, waarbij de stretch van het zwembroekje goed aansluit op het lichaam van het kind;
 8. De afstand tussen ouder/verzorger en eigen kind kent geen afstandsbeperking;
 9. De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter tot de ouders/verzorgers, bij voorkeur vanaf de kant.
 10. De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter tot de kinderen, bij voorkeur vanaf de kant.

Zwemlessen/schoolzwemmen t/m 12 jaar:

 1. Bij binnenkomst desinfecteert iedereen zijn/haar handen en volgt de aangeduide route naar de kassa.
 2. Het is niet de bedoeling dat je als ouder/verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de badinrichting. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de les van jouw kind(eren);
 3. Als ondersteuning noodzakelijk is bij het omkleden en/of toiletgang vooraan de zwemles is het toegestaan om 1 ouder/verzorger aanwezig te laten zijn;
 4. Bij aankomst bij de badinrichting hebben kinderen de zwemkleding al aan onder de gewone kleding. De kinderen kleden zich uit op de aangeduide plaats en wachten in de kleedruimte tot ze door de instructeur opgehaald worden.
 5. De zweminstructeur geeft zoveel mogelijk les op een afstand van 1,5 meter tot de kinderen, bij voorkeur vanaf de kant;
 6. De zweminstructeur brengt de kinderen na de zwemles terug naar de kleedkamer, er wordt niet gedoucht.
 7. Direct na de activiteit haalt de ouder/verzorger de kinderen op van de afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.
 8. Ouders/verzorgers houden 1,5 meter afstand van de zweminstructeur en andere ouders/verzorgers.

Zwemlessen ouder dan 13 jaar:

 1. De zweminstructeur geeft les op een afstand van minimaal 1,5 meter tot de deelnemers, bij voorkeur vanaf de kant;
 2. Bij aankomst bij het de badinrichting hebben deelnemers de zwemkleding al aan onder de gewone kleding. De deelnemers kleden zich uit op de aangeduide plaats en gaan vervolgens op de aangegeven wijze naar de plek waar ze zwemles krijgen;
 3. Inchecken bij binnenkomst is niet per definitie noodzakelijk en kan eventueel plaatsvinden door de zweminstructeur bij de zwemles. Er is absoluut geen fysiek contact tussen de deelnemers en degene die incheckt;
 4. Deelnemers houden 1,5 meter afstand van de zweminstructeur en elkaar.
WhatsApp chat