Zwemmen zorgt voor plezier, veiligheid en fitheid.

Samen met de zwembranche willen we iedereen de gelegenheid bieden een duik te nemen in ons binnenbad.

Hieronder lees je het noodzakelijke protocol dat is opgesteld in het belang van alle zwemmers en het zwembadpersoneel in Nederland en is gespecificeerd voor de situatie in  Zwembad Jaspers in Winterswijk.

In het belang van de volksgezondheid van de zwemmers, het zwembadpersoneel en bezoekers vragen wij alle betrokkenen om onderstaande maatregelen uit te voeren en te handhaven. Daarnaast is naleving van onderstaande regels voor iedereen per doelgroep noodzakelijk.

Versie 9 per 6 juni 2021.

Onze Corona maatregelen zijn aangepast aan de huidige versoepelingen, lees het hieronder.

Alle bezoekers

Alle bezoekers

Het zwembad is open met een aantal restricties:

 1. Iedereen van 13 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder.
  Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden. Ook leden van 1 huishouden hoeven dat niet. Ook jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden;
 2. Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op;
 3. Was voorafgaand aan en na afloop van het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 4. Beperk de aanrakingen met deuren, hekken, bankjes e.d. tot het noodzakelijke minimum;
 5. Betaal bij voorkeur met pin of contactloos (pin of mobiel);
 6. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 7. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 8. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 9. Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een test) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 10. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld;
 11. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 12. Hoest en nies in je elleboog en gebruik waar mogelijke papieren zakdoekjes;
 13. Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;
 14. Vermijd het aanraken van je gezicht;
 15. Schud geen handen;
 16. In alle overdekte ruimten in en rond het zwembad is het dragen van een mondkapje verplicht voor personen ouder dan 12 jaar. Vanaf de kleedruimte in de richting van het zwembassin (betreden van natte ruimte) geldt:
  • geen mondkapjesplicht voor zwemmers;
  • wel een mondkapjesplicht voor niet-zwemmers.
Recreatief

Recreatief zwemmen (zondagen en openingstijden tijdens vakanties)

Toegang:

 1. Om de afstandsregels en de hygiëne tijdens recreatief zwemmen te kunnen waarborgen werken we in tijdsblokken en op reservering;
 2. Vooraf dient er per telefoon 0543-514691 of Whatsapp een plek gereserveerd te worden;
  • Reserveren mogelijk de dag vooraf aan de betreffende activiteit*;
  • *  Reserveren voor een zondag kan vanaf de vrijdag vooraf;
  • *  Reserveren voor Aqua Disco kan vanaf de maandag vooraf;
  • Per dagdeel kan er gereserveerd worden voor maximaal 1 activiteit;
  • Reserveringen worden uitsluitend tijdens de openingstijden van het zwembad verwerkt;
 3. Bij het vastleggen van de reservering wordt de naam en telefoonnummer gevraagd. Wij registreren welke klanten en leveranciers er op welk moment binnen zijn geweest, dit om onze bezoekers in geval van een Corona-uitbraak te kunnen informeren;
 4. Bezoekers die niet gereserveerd hebben kunnen deelnemen als er nog plaatsen beschikbaar zijn. Hun gegevens worden dan alsnog genoteerd.

Routing:

 1. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar;
 2. Inchecken gebeurt bij de receptie doordat de deelnemer zichzelf kenbaar maakt en de receptionist(e) dit controleert. Er is absoluut geen fysiek contact. De deelnemer scant indien van toepassing zelf zijn deelnemerspasje en registreert zich indien hij/zijn geen reservering heeft.

Omkleden:

 1. De deelnemers kunnen gebruik maken van de wisselcabines en de gemeenschappelijke kleedruimten;
 2. In de gemeenschappelijke kleedruimten zijn een beperkt aantal omkleedplaatsen beschikbaar;
 3. De plekken die zijn afgezet door lint kunnen niet gebruikt worden;
 4. Tijdens recreatief zwemmen moeten alle kleding, schoenen en tassen in de Pinlock-kasten worden opgeborgen of aan de kapstokken worden opgehangen.

Douche en toiletgebruik:

 1. Bezoekers kunnen geen gebruikt maken van de douches;
 2. Toiletvoorzieningen zijn vrij toegankelijk. Was na gebruik van toiletvoorziening je handen met zeep.

Gebruik materialen en hygiëne:

 1. Maak gebruik van de handenwasgelegenheden;
 2. Binnen de zwembaden zijn verschillende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen.

Gebruik horeca:

 1. De horeca is gesloten met uitzondering van de “natte” horeca op vrijdagavond tijdens discozwemmen en op zondagen tijdens recreatief zwemmen.

Discozwemmen:

 1. Om de afstandsregels en de hygiëne tijdens discozwemmen te kunnen waarborgen is
  slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijk toegestaan. Wie zeker wil zijn van een plek dient te reserveren;
 2. In de zwemzaal gelden dezelfde regels als bij het recreatief zwemmen, zie hierboven;
 3. 1 Ouder/verzorger mag de kinderen brengen en ophalen;
 4. Ouders/begeleiders houden 1,5 meter afstand van de zwembadmedewerkers en andere ouders/begeleiders;
 5. Bij discozwemmen moet de kleding opgeborgen worden in de grote kleedkamers, aan de kapstokken of in de Pinlock-kasten;
 6. Bij het ophalen moeten de ouders/verzorgers buiten het gebouw wachten.
Doelgroepen / banenzwemmen

Doelgroepen en banenzwemmen 

Reserveren en routing:

 1. Om de afstandsregels en de hygiëne te kunnen waarborgen werken we op reservering;
 2. Vooraf dient er per telefoon 0543-514691 of Whatsapp een plek gereserveerd te worden;
  • Reserveren mogelijk de dag vooraf aan de betreffende activiteit*;
  • *  Reserveren voor een zondag kan vanaf de vrijdag vooraf;
  • *  Reserveren voor Aqua Disco kan vanaf de maandag vooraf;
  • Per dagdeel kan er gereserveerd worden voor maximaal 1 activiteit;
  • Reserveringen worden uitsluitend tijdens de openingstijden van het zwembad verwerkt;
 3. Bij het vastleggen van de reservering wordt de naam en telefoonnummer gevraagd. Wij registreren welke klanten en leveranciers er op welk moment binnen zijn geweest, dit om onze bezoekers in geval van een Corona-uitbraak te kunnen informeren;
 4. Bezoekers die niet gereserveerd hebben kunnen deelnemen als er nog plaatsen over zijn. Hun gegevens worden dan alsnog genoteerd.
 5. De route van aankomst en vertrek in het zwembad is duidelijk zichtbaar;
 6. Inchecken gebeurt bij de receptie doordat de deelnemer zichzelf kenbaar maakt en de receptionist(e) dit controleert. Er is absoluut geen fysiek contact. De deelnemer scant indien van toepassing zelf zijn deelnemerspasje en registreert zich indien hij/zij geen reservering heeft.

Omkleden:

 1. De deelnemers kunnen gebruik maken van de wisselcabines en de gemeenschappelijke kleedruimten;
 2. In de gemeenschappelijke kleedruimten zijn een beperkt aantal omkleedplaatsen beschikbaar. De plekken die zijn afgezet door lint kunnen niet gebruikt worden;
 3. Tijdens doelgroepactiviteiten / banenzwemmen moeten kleding, schoenen en tassen uit de kleedkamers worden gehaald. U kunt uw spullen opbergen in de Pinlock-kasten of aan de kapstokken. Tassen mogen ook in de zwemzaal tegen de wand van de kleedkamers geplaatst worden.

Douche en toiletgebruik:

 1. Bezoekers kunnen geen gebruikt maken van de douches;
 2. Toiletvoorzieningen zijn vrij toegankelijk. Was na gebruik je handen met zeep.

Gebruik materialen en hygiëne:

 1. Maak gebruik van de handenwasgelegenheden;
 2. Binnen de zwembaden zijn verschillende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen.

Gebruik horeca:

 1. De horeca is gesloten met uitzondering van de “natte” horeca op vrijdagavond tijdens discozwemmen en op zondagen tijdens recreatief zwemmen.

Ouder en kind zwemmen:

 1. Tijdens de activiteit blijft de afstandsbeperking van kracht voor volwassenen onderling en van
  13 tot 18-jarigen ten opzichte van volwassenen;
 2. Ouders/verzorgers dragen zelf zorg voor een handdoek die over het aanwezige aankleedkussen gelegd kan worden;
 3. Ouders/verzorgers dragen zelf de verantwoordelijkheid dat baby’s en nog niet zindelijke kinderen zwemluiers dragen.

Groepsactiviteiten met instructeur:

 1. Tijdens de activiteiten is normaal spelcontact toegestaan indien dit voor de aard
  van de activiteit vereist is;
 2. Direct na de activiteit en tijdens instructies, pauzes, time-out e.d. dienen de
  geldende afstandsregels weer in acht genomen te worden.

Banenzwemmen:

 1. Tijdens de activiteiten dienen de geldende afstandsbeperkingen onverminderd nageleefd te worden, tenzij dat niet vermeden kan worden zoals bij het passeren of het inhalen.
Zwemlessen

Zwemlessen 

Zwemlessen / schoolzwemmen:

 1. Tijdens de activiteit is voor deelnemers t/m 12 jaar onderling en ten opzichte van personen van 13 jaar en ouder geen afstandsbeperking van kracht;
 2. De zweminstructeur houdt een afstand van 1,5 meter aan tot ouders/verzorgers en begeleiders;
 3. 1 ouder/verzorger mag het zwemleskind begeleiden;
 4. De kinderen worden bij aanvang van de zwemlessen door de instructeur uit de kleedkamers opgehaald en na de zwemles weer naar de kleedkamers teruggebracht;
 5. Ouders/begeleiders houden 1,5 meter afstand van de zweminstructeur en andere ouders/begeleiders.

Omkleden tijdens zwemlessen:

 1. De deelnemers kunnen gebruik maken van de kleedruimten. Alle lesklanten hebben via email een omkleedplek + kleur toegewezen gekregen. De omkleedruimtes zijn gemarkeerd met die kleuren;
 2. In de gemeenschappelijke kleedruimten zijn een beperkt aantal omkleedplaatsen beschikbaar. De plekken die zijn afgezet door lint kunnen niet gebruikt worden;
 3. Kleding en tassen mogen op de omkleedplek blijven liggen.

Douche en toiletgebruik tijdens zwemlessen:

 1. Bezoekers kunnen geen gebruikt maken van de douches;
 2. Toiletvoorzieningen zijn vrij toegankelijk. Was na gebruik van toiletvoorziening je handen met zeep.

Gebruik horeca tijdens zwemlessen:

 1. De horeca is gesloten. U mag tijdens de zwemlessen niet in het gebouw blijven.

Gebruik materialen en hygiëne:

 1. Maak gebruik van de handenwasgelegenheden;
 2. Binnen de zwembaden zijn verschillende schoonmaak- en reinigingsprotocollen in gebruik. Deze worden strikt nageleefd en daar waar noodzakelijk geïntensiveerd. Met name desinfectie van oppervlakten en materialen krijgt extra aandacht conform richtlijnen.

Kijklessen:

 1. De kijklessen zijn tot nader bericht uitgesteld.